12 tiếng chơi em Hibiki Otsuki lên đỉnh hàng chục lần, nước loz bắn tung tóe.