Cháu gái thích hôn rất tò mò nên gạ gẫm bác ruột chơi trò người lớn. Ông bác số đỏ được hôn và phang cháu gái mới lớn rất múp.