Nữ sinh 16 tuổi bị cha ruột và nhiều thanh niên khác hiếp dâm trong cùng một ngày. Vừa rời ngôi trường cấp 3, cô nữ sinh đã bị đưa tới ngôi nhà hoang để phục vụ cha và những thanh niên dâm.