Vợ tôi đã some như thế đấy. Sau nhiều ngày thuyết phục vợ chồng tôi cũng đã tuyển some được một thanh niên trẻ khỏe đẹp trai để phục vụ vợ tôi